postup 2 %

Príjmy z 2 % z daní právnických a fyzických osôb sú dôležitou súčasťou financovania nášho klubu. Budeme veľmi radi, ak sa rozhodnete Vašimi 2 percentami podporiť činnosť TJ Záhoran SENICA a podporiť tak dievčatá, ktoré sa venujú hádzanej.

Prinášame Vám návod, ako správne postupovať, aby ste využili Vaše právo venovať časť Vašej dane na senickú hádzanú prostredníctvom občianskeho združenia TJ Záhoran SENICA.

Postup pre zamestnancov: 

1. Do 15. februára 2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto Potvrdenia zistíte dátum zaplatenia dane a vypočítate si 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete nášmu klubu poukázať.

3. Vyplňte tlačivo Vyhlásenia (stiahnite si ho v editovateľnom formáte PDF) a napíšte do neho sumu, ktorú nám chcete poukázať, teda 2 % z Vašej zaplatenej dane.

4. Obe tlačivá, Potvrdenie aj Vyhlásenie, odovzdajte alebo inak doručte do 30.4.2020 na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska. Môžete ho tiež v dostatočnom predstihu odovzdať trénerom alebo iným funkcionárom klubu, ktorí zabezpečia jeho doručenie.

Údaje o prijímateľovi pre fyzické a právnické osoby:

IČO: 17641730 (IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava)

Právna forma: občianske združenie

Obchodné meno (názov): Telovýchovná jednota Záhoran SENICA

Ulica: Hurbanova

Číslo: 542

PSČ: 905 01

Obec: Senica